Varför flyget?

Tack för att du väljer flyget i Örnsköldsvik. Du hjälper företag att verka och växa i vår kommun. Dessutom bidrar du till att skapa fler arbetstillfällen. Flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, där näringslivet blomstrar och där omvärlden finns runt hörnet. 

Genom att välja flyget till och från Örnsköldsvik hjälper du företag att verka, växa och etablera sig i vår kommun. Genom att vara rörliga och tillgängliga kan Örnsköldsviks företag konkurrera utanför den lokala marknaden och nå framgång på exportmarknaden.

Örnsköldsviks näringslivsstruktur är bred och variationsrik med cirka 2 600 företag varav många har internationella anknytningar. 75 procent av det som produceras i den tillverkande industrin går på export. Produkter från Örnsköldsvik utgör omkring 5 procent av Sveriges totala nettoexport. Att vi har ett fungerande flygtrafik till och från Örnsköldsvik är avgörande.

Tillsammans får vi omvärlden att investera just här.


Här lyfter din dag. Flyget i Örnsköldsvik och företagen som verkar på flygplatsen i Örnsköldsvik.

Tack för att du väljer flyget i Örnsköldsvik. Du hjälper företag att verka och växa här i vår kommun. Dessutom bidrar du till att skapa fler arbets-tillfällen. Flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, där näringslivet blomstrar och där omvärlden finns runt hörnet.